Verksamhetsplan 2023

1:a fredagen varje månad Kamratlunch på Villa Oscar
GRÄSVIK kl 11.30 (start 2023-05-05)

2:a tisdagen varje månad Kamratträff i föreningslokalen SAGA
SKÖNSTAVIK kl 1400-1600

2023-02-28

 • Årsmöte

2023-04-20
H.M.Konungens besök i Karlskrona

KA 2 Regemente och KA 2 Kamratförening representerades  vid kortegevägen vid
H.M.K och H.M.D  besök torsdag 20 april.

2023-05-29
Veterandagen

2023-06-13

 • Militärt studiebesök ING 2, Eksjö garnison
  Avfärd från Stortorget kl 0715
  Anmälan senast 2023-06-05 till ka2.karlskrona@gmail.com eller till sekr Lisbet Landin tfn 073-182 80 47
  Kostnad 300:- för medlem, 400:- för icke medlem, betalas till bankgiro
  5584-9483 eller plusgiro 98067-2 senast 2023-06-05
  Läs mer >>

2023-06-15

 • Kustposten

2023 medio augusti

 • Grillkväll med Flottans Män

2023-08-25—27

 • Kamratträff KA 5
  KA 2 Kamratförening kommer tyvärr inte att organisera någon resa från Karlskrona. Dock finns möjlighet för de som redan är i Stockholm eller tar sig dit på egen bekostnad, att åka med Vapenbrödernas buss till en kostnad av 100:-. OBS att bussen avgår redan på torsdagen 24/8. Anmälan och betalning senast 18 juni. Mer information kommer i Kustposten nr 1/2023
  2023-08-24–27 Inbjudan Kamratträff Härnösand

2023-10-18—19

 • SMKR höstmöte i Skillingaryd

2023-10-26 alt 10–24

 • Höstmöte

2023-12-03

 • 1:a advent i Kungliga Amiralitetskyrkan

2023-12-15

 • Kustposten