Verksamhetsplan

1:a fredagen varje månad Kamratlunch på Villa Oscar
GRÄSVIK kl 11.30

2:a tisdagen varje månad Kamratträff i föreningslokalen SAGA
SKÖNSTAVIK kl 1400-1600

 • 2024-02-28 Årsmöte inbjudan
  Protokoll
 • 2024-05-14 Militärhistorisk studieresa
  Inbjudan
  Referat
 • 2024-05-29 Veterandagen
 • 2024-06-18 Garnisonens Kulturdag
 • 2024-08-03 Marindagen
 • 2024-08-15 Grillkväll med Flottans Män
 • 2024-08-16–18 Kamratföreningarnas Kamratträff vid KA 1
  Inbjudan
 • 2024-10-24 Höstmöte
 • 2024-12-01 1:a advent i Kungliga Amiralitetskyrkan

2023-02-28

 • Årsmöte

2023-04-20
H.M.Konungens besök i Karlskrona

KA 2 Regemente och KA 2 Kamratförening representerades  vid kortegevägen vid
H.M.K och H.M.D  besök torsdag 20 april.

2023-05-29
Veterandagen

2023-06-13     I N S T Ä L L T

 • Militärt studiebesök ING 2, Eksjö garnison
  Avfärd från Stortorget kl 0715 Anmälan senast 2023-06-05 till ka2.karlskrona@gmail.com eller till sekr Lisbet Landin tfn 073-182 80 47 Kostnad 300:- för medlem, 400:- för icke medlem, betalas till bankgiro
  5584-9483 eller plusgiro 98067-2
  senast 2023-06-05Läs mer >>

2023-06-15

 • Kustposten

2023-08-17

 • Grillkväll med Flottans Män

2023-08-25—27

 • Kamratträff KA 5
  KA 2 Kamratförening kommer tyvärr inte att organisera någon resa från Karlskrona. Dock finns möjlighet för de som redan är i Stockholm eller tar sig dit på egen bekostnad, att åka med Vapenbrödernas buss till en kostnad av 100:-. OBS att bussen avgår redan på torsdagen 24/8. Anmälan och betalning senast 18 juni. Mer information kommer i Kustposten nr 1/2023 2023-08-24–27 Inbjudan Kamratträff Härnösand

2023-10-18—19

 • SMKR höstmöte i Skillingaryd  INSTÄLLT

2023-10-26 KA 2 Kamratförenings Höstmöte

KA 2 kamratförening inbjuder till Höstmöte på Sjöofficersmässen 26 oktober kl 1800 med föreläsning av stf C SSS, övlt Fredrik Lindblad om «Amfibieregemente m/ny”. Vi bjuder på sedvanlig krigsrätt bestående av silltallrik, ärtsoppa och pannkakor.
Pris 250:- för medlem, 350:- för medföljande gäster.
Anmälan sker genom inbetalning till bankgiro 5584-9483 och anmälan till ka2.karlskrona@gmail.com senast 17 oktober.
V Ä L K O M N A

2023-12-03

 • 1:a advent i Kungliga Amiralitetskyrkan

2023-12-15

 • Kustposten