Verksamhetsplan 2023

2023-02-28

  • Årsmöte

2023-05-29

  • Veterandagen

2023 juni månad

  • Militärt studiebesök ING 2, Eksjö garnison, ev inkluderad med stadsvandring

2023-06-15

  • Kustposten

2023 medio augusti

  • Grillkväll med Flottans Män

2023-08-25—27

  • Kamratträff KA 5

2023-10-18—19

  • SMKR höstmöte i Skillingaryd

2023-10-26 alt 10–24

  • Höstmöte

2023-12-03

  • 1:a advent i Kungliga Amiralitetskyrkan

2023-12-15

  • Kustposten

2:a tisdagen varje månad Kamratträffar i föreningslokalen SAGA