Jag vill bli medlem i KA 2 Kamratförening.

För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du tjänstgjort
vid KA 2 som menig, civil, officer, man eller kvinna har ingen beydelse.
Ett starkt intresse och engagemang för kustartilleriet kan också meritera.

Medlemsavgift: 150 kr/år