Marinens Hemvärnsmusikkår

3:e amfibiebataljonens marsch

Ka2 Igenkänningssign

KA2 Jubileumsmarsch

KA 2 marchvisa

Kungl Karlskrona Kustartilleriets marsch

Lustspelsouvertyr

Ka2 Igenkänningssignal

KA2 kamrater

Kongl Carlskrona Artkår marsch

Överste Willman

Moulinet-polka

Revelj

Smoke gets in your eyes

Tapto

Överste Gösta Möller

Höstdrömmar

Love sends a little gift of roses

Minns ni Sune W

Oklahoma

Salut dámour

Spöbrigaden