KA 2 kamratförenings styrelse 2024

Ordförande:
Peter Glimvall
peter.glimvall@gmail.com

Vice Ordförande:
Carl-Gustaf Johansson
c-g.johansson@telia.com

Sekreterare:
Lisbet Landin
lisbet.landin@gmail.com

Kassör:
Erling Holmberg
holmbergerling@gmail.com

Klubbmästare:
Björn Wallmert
maggan.nu@live.se

Övriga ledamöter:
Johan Melin
johan68.melin@gmail.com

Yvonne Wirbrand
yvonne.a.wirbrand@gmail.com

Suppleanter:
Olle Melin
bmelinolle@gmail.com

Johnas Mård
johnas.mard@mil.se

 

KA 2 Kamratförenings styrelse 2023

 

Ordförande:
Peter Glimvall
peter.glimvall@gmail.com

Vice Ordförande:
Rolf Lindén
rolf-linden@live.com

Sekreterare:
Lisbet Landin
lisbet.landin@gmail.com

Kassör:
Erling Holmberg
holmbergerling@gmail.com

Klubbmästare:
Björn Wallmert
maggan.nu@live.se

Övriga ledamöter:
Johan Melin
johan68.melin@gmail.com

Yvonne Wirbrand
yvonne.a.wirbrand@gmail.com

Suppleanter:
Olle Melin
bmelinolle@gmail.com

Johnas Mård