Genomförd verksamhet

  • All
  • Okategoriserade

2023-10-10 KA 2 tisdagsträffar återupptas

Tisdagsträffarna i SAGA återupptas efter föreningslokalens renovering. 2:a tisdagen varje månad kl 1400 träffas vi för en gemytlig fika. VÄLKOMNA  

2023-04-20 H.M.Konungens besök

KA 2 Regemente och KA 2 Kamratförening representerades längs kortegevägen vid H.M.K och H.M.D besök.  

2023-02-28 Årsmöte

2023-02-28 Årsmöte KA 2 kamratförenings 87.e årsmöte avhölls med 35 st deltagare. Parentation hölls för 15 st avlidna medlemmar sedan förra årsmötet. KA 2 oktetten spelade ”Allt under himmelens fäste” [...]

2022-12-15 Kustposten

2022-12-15 Kustposten Text och bild till aktiviteten.

2022-12-13 Tisdagsträff

2022-12-13 Tisdagsträff Då har årets sista kamratträff avhållits på Skönstavik. Två som brinner för dessa träffar och ser till att allt fungerar där och att vi blir påminda om dem [...]

2022-11-08 Tisdagsträff

2022-11-08 Tisdagsträff Elva kamrater hade hörsammat Runes inbjudan/kallelse till novembersträff. Att vi hade trevligt framgår väl av fotot. Björns fika och många minnen/skrönor stod på menyn. Decembers träff är tisdagen [...]

2022-10-27 Höstmöte

2022-10-27 Höstmöte KA2 höstträff högtidlighåller minnet av regementets och Kustartilleriets grundande för 120 år sedan ”Krigsrätt”, samverkansavtal undertecknat mellan alla föreningar med koppling till KA2 samt ett spännande föredrag om [...]

2022-09-02–04 Kamratträff KA 4

2022-09-02--04 Kamratträff KA 4 Det blev en fantastisk helg i Göteborgs skärgård tillsammans med övriga kamratföreningar. Foto: Johan Swahn

2022 medio augusti Grillkväll med Flottans Män

2022 medio augusti Grillkväll med Flottans Män Text och bild till aktiviteten.

2022-06-16 Militärt studiebesök, preliminärt Kungsholmsfort

2022-06-16 Militärt studiebesök, preliminärt Kungsholmsfort 2022-06-16 En dag på Fortet. Chauffören, tillika kassör och transportansvarige Erling Holmberg rattade med säker hand ut 23 st kamrater till Finskan. Där mötte Fortchefen [...]

2022-06-15 Kustposten

2022-06-15 Kustposten Text och bild till aktiviteten.

2022-05-17 Militärt studiebesök ING 2, Eksjö garnison

2022-05-17 Militärt studiebesök ING 2, Eksjö garnison Text och bild till aktiviteten.

2022-05-17 Mil studiebesök ING2

2022-05-17 Mil studiebesök ING2 Styrelsen för KA 2 kamratförening har besllutat ställa in vårresan den 17 maj och i stället bjuda in till studiebesök på KUNGSHOLMS Fort 2022-06-16

2022-02-22 Årsmöte

2022-02-22 Årsmöte Kungliga Karlskrona Kustartilleriregementes kamratförening genomförde den 22/2 2022 sitt ordinarie årsmöte i Sjöofficerssällskapets vackra lokaler. En dag med dubbla känslor: Glädje över att åter få träffa kamrater och [...]

2021-10-30 Minnesdag

2021-10-30 Minnesdag Så har vi genomfört KA2 dagen i Karlskrona. I ett fantastiskt höstväder med sol, blå himmel och vindstilla hedrade vi vårt regemente som lades ned för 21 år [...]

2021-05-29 Veterandag

2021-05-29 Veterandag Kungliga Karlskrona Kustartilleriregementes kamratförening hedrar idag alla kamrater och övriga som i sin gärning bidragit till fred och frihet såväl i hemlandet som i utlandstjänst. Idag gör vi [...]

2:a tisdagen varje mån Träffar i föreningslokalen SAGA

2:a tisdagen varje mån Träffar i föreningslokalen SAGA Text och bild till aktiviteten.