Publicerad på

2021-10-30
Minnesdag

Så har vi genomfört KA2 dagen i Karlskrona. I ett fantastiskt höstväder med sol, blå himmel och vindstilla hedrade vi vårt regemente som lades ned för 21 år sedan. Medverkade gjorde Marinens Musikkår, regementschefen Günter Villman och amiralitetspastor Daniel Breimert. En månghövdad publik följde ceremonin på Stortorget och gav sitt bifall till konserten som bestod av Kustartillerimarscher. Dirigerade gjorde Anders Karlsson och musikanförare var flaggtrumslagare Karin Svensson. På kvällen genomfördes årsmöte och högtidsbankett på Sjöofficersmässen. KA2 andan och begreppet ”solen skiner alltid på en kustartillerist” kändes väldigt inspirerande och aktuellt denna dag! Leve Kustartilleriet/Amfibiekåren och leve KA2!