Publicerad på

2022-02-22
Årsmöte

Kungliga Karlskrona Kustartilleriregementes kamratförening genomförde den 22/2 2022 sitt ordinarie årsmöte i Sjöofficerssällskapets vackra lokaler. En dag med dubbla känslor: Glädje över att åter få träffa kamrater och fira en trevlig kväll tillsammans med minnen från vårt regemente. Sorg över den förskräckliga utvecklingen i världen där apokalypsens ryttare förklädd till Putin och hans krigshetsande lakejer sätter oss alla i larmberedskap och stor oro för fredens bevarande i Europa! Jag och den nyvalda styrelsen tackar för förtroendet att få leda kamratföreningen kommande år och hoppas på ett bättre världsläge nästa gång vi träffas. Och ett stort tack till Örlogskapten Johan Melin som under kaffet informerade oss om jubileumsåret ”Marinen 500 år” – mycket intressant och spännande!