Publicerad på

2022-10-27
Höstmöte

KA2 höstträff högtidlighåller minnet av regementets och Kustartilleriets grundande för 120 år sedan ”Krigsrätt”, samverkansavtal undertecknat mellan alla föreningar med koppling till KA2 samt ett spännande föredrag om fallskärmshoppning till minnet av D-dagen den 6 juni 1944 manifesterade minnet på Sjöofficersmässen i Karlskrona!